VOOR WIE?

COÖPERATIE PARAMEDIE OOST-ACHTERHOEK UA

Voor alle paramedische zorgverleners werkzaam in de regio Oost-Achterhoek. Dit betreft onder andere diëtisten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en podotherapeuten. Lidmaatschap gaat per praktijk, bedrijf of instelling. De regio Oost-Achterhoek is gelijk aan de regio van de huisartsenorganisatie HZOA. Het gaat hierbij om de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost-Gelre en Winterswijk.

Er zijn nu 54 organisaties met samen 269 zorgverleners aangesloten bij PMOA. Dit betekent voor de meeste paramedische disciplines dat 75% van de zorgverleners in de Oost-Achterhoek aangesloten is bij PMOA.

OVER PMOA

DOELSTELLING

Wij willen het vanzelfsprekende en onmiskenbare aanspreekpunt zijn voor en namens paramedici in de regio.


AANLEIDING

Er zijn verschillende landelijke en regionale ontwikkelingen en zorgvraagstukken gaande. Om te kunnen participeren in deze ontwikkelingen en zorgvraag is regionaal organiseren als paramedie een must. De belanghebbende organisaties kunnen en zullen niet met losse zorgverleners en praktijken om de tafel gaan. Multidisciplinaire samenwerking en organisatie zorgt ervoor dat belanghebbende organisaties één regionaal aanspreekpunt hebben en biedt ons als zorgverleners kansen.  

Waar is PMOA momenteel mee bezig?

In de tweede helft van 2023 wordt het regioplan opgesteld, waar wij als PMOA  bij betrokken mogen zijn. Wij zijn hiervoor o.a. in gesprek met de huisartsenorganisaties (HOOG, HZOA), de apothekersorganisatie (AVOA).

Daarnaast zijn er overleggen op het gebied van de uitvoering van het IZA en GALA en met diverse stakeholders. ProScoop ondersteunt ons hierbij voor een deel.

Parallel aan de diverse overleggen wordt de organisatie van PMOA nu opgezet om zo effectief mogelijk alle trajecten uit te rollen.


De zorgsector staat voor grote veranderingen om de kwaliteit van zorg te waarborgen, zoals aangegeven in verschillende rapporten. Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar een verschuiving ervaren van een vaag gevoel van urgentie naar een dringende noodzaak. Naast noodzaak liggen er zeker ook kansen voor paramedici en de belangrijke positie die wij in kunnen nemen.


Er zijn al diverse initiatieven gestart en dit zal de komende tijd verder ontwikkeld worden. "De trein is al vertrokken en wij proberen er nog op tijd op te springen." Om als paramedici effectieve vertegenwoordiging te kunnen realiseren, is het belangrijk dat we ons verenigd hebben. Op die manier kunnen we aansluiten bij verschillende bestuurlijke tafels en de belangen van paramedici behartigen. Hierdoor kunnen we voorkomen dat er over ons gesproken wordt en zorgen we ervoor dat er met ons gesproken wordt.


Als één organisatie hebben we de mogelijkheid om aan de juiste bestuurlijke tafels plaats te nemen en inspraak, invloed en richting te geven aan vraagstukken over zorg en financiering. 

Contact:

 
 
 
 
 
 

Coöperatie Paramedie Oost-Achterhoek

info@paramedieoostachterhoek.nl